AudioCodes Mediant 2600

  • Có thể mở rộng đến 600 phiên SBC
  • Hỗ trợ remote và mobile SIP clients
  • Bảo vệ chống lại việc từ chối dịch vụ, gian lận và nghe trộm
  • Giám sát và thực thi chất lượng VoIP
  • Khả năng dự phòng trong khi mạng WAN bị lỗi
  • Xử lý phương tiện nâng cao bao gồm chuyển mã và giọng nói băng rộng
Mã: Mediant2600 Danh mục: Từ khóa: