Phần mềm SBC Mediant VE/SE

Phần mềm Mediant VE (SBC) được thiết kế để đáp ứng nhu cầu ngày nay của các doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ muốn ảo hóa cơ sở hạ tầng của họ và hài hòa các trung tâm dữ liệu của họ trên phần cứng máy chủ.

  • Max. Signaling Sessions: 24,000
  • Max. Media Sessions: 24,000
  • Max. SRTP-RTP Sessions: 10,000
  • Max. Transcoding: 12,000 (MTC)
  • Max. Registered Users: 75,000
Mã: MediantVE/SE Danh mục: Từ khóa: