Hiển thị 1–12 của 37 kết quả

Thiết bị hội nghị cá nhân

Camera hội nghị Aver CAM130

Thiết bị phòng họp nhỏ

Camera hội nghị Aver EVC150

Thiết bị phòng họp nhỏ

Camera hội nghị Aver EVC170

Thiết bị phòng họp nhỏ

Camera hội nghị Aver SVC100

Thiết bị hội nghị cá nhân

Camera hội nghị Aver VB130

Thiết bị phòng họp nhỏ

Camera hội nghị Aver VB342+

Thiết bị hội nghị cá nhân

Camera Poly Studio P15

Thiết bị hội nghị cá nhân

Camera Poly Studio P5

Thiết bị hội nghị

Camera UVC30-Room

Thiết bị hội nghị

Camera Yealink MeetingBar A20

Thiết bị hội nghị

Camera Yealink MeetingBar A30