Thiết bị Ribbon EdgeMarc 6000

Thiết bị Ribbon EdgeMarc 6000 nằm trong dòng sản phẩm Ribbon EdgeMarc Intelligent Edge, dùng cung cấp cho các doanh nghiệp Ribbon EdgeMarc 6000 là sự bổ sung mới nhất cho dòng sản phẩm Ribbon EdgeMarc Intelligent Edge. Thiết bị Ribbon EdgeMarc 6000 đóng vai trò là gateway kết nối giữa hệ thống tổng đài doanh nghiệp IP-PBX) và hệ thống bên ngoài như kết nối với nhà cung cấp dịch vụ qua FXO/FXS hoặc các dịch vụ SIP Trunk qua giao thức SIP. Ribbon EdgeMarc 6000 cũng có thể kết nối từ chi nhánh đến trung tâm thông qua giao thức SIP.

Chức năng chính là SIP trunk với nhà mạng, đảm bảo chất lượng thoại cũng như đảm bảo tính tương thích về giao thức SIP, và chống các cơ chế tấn công vào hệ thống tổng đài nội bộ bên trong doanh nghiệp bằng giao thức SIP. Với sự bổ sung module 4G Lite, Ribbon EdgeMarc 6000 cung cấp thêm một cách kết nối mạng WAN nhằm đảm bảo kết nối liên tục và không làm ảnh hưởng tới kinh doanh của khách hàng. Ribbon EdgeMarc 6000 còn có dịch vụ SD-WAn cung cấp nhiều kết nối VNF để đáp ứng nhu cầu cụ thể của khách hàng.