AudioCodes Mediant 4000

  • Có thể mở rộng đến 5.000 phiên
  • Khả năng dàn xếp SIP mở rộng
  • Hỗ trợ remote và mobile SIP clients
  • Bảo vệ chống lại việc từ chối dịch vụ, gian lận và nghe trộm
  • Giám sát và thực thi chất lượng VoIP
  • Khả năng dự phòng khi mạng WAN bị lỗi
  • Xử lý phương tiện nâng cao bao gồm chuyển mã và giọng nói băng rộng
Mã: Mediant4000 Danh mục: Từ khóa: