AudioCodes Mediant 1000

Thiết bị SBC Mediant 1000 và bộ điều khiển E-SBC được thiết kế để cung cấp giải pháp kết nối hoàn chỉnh cho các địa điểm doanh nghiệp vừa và nhỏ.

  • Max. Signaling: 150
  • Max. RTP/SRTP Sessions: 120
  • Max. Transcoding Sessions: 96
  • Max. Registered Users: 600