Thiết bị Ribbon SBC 1000

Thiết bị Ribbon SBC 1000 đóng vai trò là gateway kết nối giữa hệ thống tổng đài doanh nghiệp (IP-PBX) và hệ thống bên ngoài như kết nối với nhà cung cấp dịch vụ qua FXO/FXS hoặc các dịch vụ SIP Trunk qua giao thức SIP. Ribbon SBC1000 cũng có thể kết nối từ chi nhánh đến trung tâm thông qua giao thức SIP.

Tính năng chính:

  • SIP trunk với nhà mạng.
  • Đảm bảo chất lượng thoại cũng như đảm bảo tính tương thích về giao thức SIP.
  • Chống các cơ chế tấn công vào hệ thống tổng đài nội bộ bên trong doanh nghiệp bằng giao thức SIP
  • Hỗ trợ 192 cuộc gọi đồng thời, đấu nối Microsoft Teams, Microsoft Skype for Buisiness…v.v ,2 cổng T1/E1, hỗ trợ các nhà mạng như Viettel, VNPT, CMC, FPT..v.v.