Phần mềm SBC Edition Edge (SBC SWe Edge)

  • Số cuộc gọi đồng thời: 300 đến 1200
  • Cuộc gọi được mã hóa tối đa: 95 đến 1200
  • Được chứng nhận bởi Microsoft Teams Direct Routing, Zomm Phone BYOC, và nhiều nền tảng khác
  • Bảo mật VOIP (ẩn topology, mã hóa, chống DoS/DDoS,…)
  • Có thể triển khai trên Microsoft® Hyper-V®, VMware® vSphere® Hypervisor và Linux® KVM.
  • Hỗ trợ ghi âm cuộc gọi (SIPREC)
  • Hỗ trợ SBA của Microsoft