Thiết bị Ribbon SBC 2000

Thiết bị Ribbon SBC 2000 đóng vai trò là gateway kết nối giữa hệ thống tổng đài doanh nghiệp (IP-PBX) và hệ thống bên ngoài như kết nối với nhà cung cấp dịch vụ qua FXO/FXS hoặc các dịch vụ SIP Trunk qua giao thức SIP. Ribbon SBC2000 cũng có thể kết nối từ chi nhánh đến trung tâm thông qua giao thức SIP

Chức năng chính:

  • SIP trunk với nhà mạng.
  • Đảm bảo chất lượng thoại.
  • Chống các cơ chế tấn công vào hệ thống tổng đài nội bộ bên trong doanh nghiệp bằng giao thức SIP.
  • Đóng vai trò như firewall nhưng để bảo vệ dịch vụ thoại, tương thích hệ thống giữa các hãng.
  • Hỗ trợ nhiều loại giao tiếp khác nhau như FXS, PRI, LAN.
  • Hỗ trợ 600 cuộc gọi đồng thời, đấu nối Microsoft Teams, Microsoft Skype for Buisiness…v.v.