Phần mềm SBC Mediant CE

Phần mềm Mediant CE (SBC) tận dụng các lợi thế của tính linh hoạt của cloud để cho phép các doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ nhận được một môi trường ảo có khả năng nhanh chóng điều chỉnh theo nhu cầu. Mediant CE tự động cung cấp thêm dung lượng khi có yêu cầu và thu nhỏ lại khi nhu cầu giảm. Kiến trúc microservice của nó, kết hợp với cụm phương tiện có thể mở rộng, cho phép các dịch vụ truyền thông tạo doanh thu mới được giới thiệu đơn giản và tiết kiệm chi phí.

  • Max. Signaling Sessions: 40,000
  • Max. Media Sessions: 40,000
  • Max. SRTP-RTP Sessions: 40,000
  • Max. Transcoding: 30,000
  • Max. Registered Users: 130,000
Mã: MediantCE Danh mục: Từ khóa: