AudioCodes Mediant 9000

  • Mediant 9030 supporting up to 30,000 sessions
  • Mediant 9080 supporting up to 70,000 sessions
  • Có thể mở rộng đến hàng chục nghìn phiên (sections)
  • Hỗ trợ nhân viên từ xa và mobile SIP clients
  • Giám sát và thực thi chất lượng VoIP
  • Khả năng dự phòng khi mạng WAN bị lỗi
Mã: Mediant9000 Danh mục: Từ khóa: