AudioCodes VoIP Gateway MediaPack MP-204

Thiết bị MP-204 Gateway cho phép kết nối nhanh chóng và trơn tru các điện thoại analog truyền thống, máy fax và loa hội nghị sang môi trường VoIP, cũng như cung cấp nhiều đường truyền và truy cập băng thông rộng 3G / 4G tùy chọn.

  • Access: 1 x 10/100/1000
  • LAN: 1 x 10/100/1000
  • FXS: 4
  • USB 2.0: 1