Hướng dẫn đăng ký điện thoại Poly lên Poly Lens

Tạo tài khoản Poly Lens

Vào trang Web: https://lens.poly.com/ để tạo tài khoản

Bạn có thể login bằng Microsoft hoặc Google, bài viết này login bằng tài khoản Microsoft.

Khai thông tin tài khoản sau đó chọn Continue.

Sau khi ta hoàn thành sẽ vào được một Web quản trị như sau

Tạo Device Provisioning để quản lý các IP Phone Poly

Chọn Manage Accounts

Chọn Account mình muốn dùng để tạo Device Provisioning

Chọn Device Provisioning sau đó khai thông tin Server User và Password sau đó bấm Enable Provisioning để tạo tài khoản

Lúc này ta sẽ có thông tin Device Provision để cấu hình cho IP Phone

Đăng ký điện thoại Poly lên Poly Lens

Bài viết sẽ đăng ký bằng IP Phone Poly VVX600

Vào Web quản trị của Poly sau đó vào Settings chọn Provisioning Server

Khai thông tin Device Provisioning đã được cấu hình từ trước sau đó chọn Save để lưu

Lúc này ta thấy trên trang chủ Web quản trị đã hiển thị thông tin có device đăng ký lên

Quản lý và thay đổi thông tin các device đăng ký

Vào Manage chọn Policy

Chọn Device Model để quản lý các Device

Ta thấy hiện tại đang có một thiết bị VVX600 được đăng ký lên, ta có thể nhấp chuột vào thiết bị này để kiểm tra và cấu hình các thông số.

Lúc này ta có thể kiểm tra cũng như thay đổi một số thông tin cấu hình của thiết bị hoặc upload firmware mới cho thiết bị này.

Cấu hình đăng ký Extension trên Poly Lens

Vào Manage chọn Policy

Chọn Device Model

Chọn thiết bị muốn cấu hình

Vào Call Configuration chọn Line

Khai thông tin đăng nhập trong phần Server với:

  • SIP Server Special Interop: Standard
  • Sip Server Address: Thông tin địa chỉ Sip Server
  • Sip Server Port: Port của Sip Server
  • Sip Server Transport: Thông tin Sip Transport

Khai thông tin Sip Proxy nếu có với:

  • Sip Proxy Address: Địa chỉ Sip Proxy.
  • Sip Proxy Port: Port của Proxy
  • Sip Proxy Transport: Thông tin Transport của Proxy

Khai thông tin số Extension đăng ký trong phần General Settings

Khai thông tin đăng nhập của extension bao gồm Username, Domain và Password.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *