Bản quyền Zoom Meeting Pro

  • Tối đa 100 người tham gia
  • Tăng số người tham gia lên đến 1.000 người với gói mở rộng add-on Large Meetings
  • Họp nhóm trong tối đa 30 giờ
  • Truyền trực tuyến trên mạng xã hội
  • 1 GB Cloud ghi âm (mỗi license)
  • Tích hợp REST API
  • Khả năng tương tác với Skype for Business
  • Sắp xếp lịch trình
  • Tất cả các tính năng của gói Basic và hơn nữa
Mã: LZMP Danh mục: Từ khóa: