Hướng dẫn cấu hình Access Point UPA-AC-Lite

Đăng nhập quản trị thiết bị

Sử dụng phần mềm Unifi Controller để quản lý các thiết bị Access Point trong mạng LAN. Sau khi tải về, bấm Launch a Browser to Manage the Network để chạy phần mềm

Đăng nhập vào trang web quản trị

Sử dụng Username và Password đã đăng ký của hãng Unifi. Trong trường hợp chưa đăng ký tài khoản thì vào đường link: https://account.ui.com/register để tạo tài khoản.

Giao diện quản trị sau khi đăng nhập

Cấu hình IP cho thiết bị

Mặc định là DHCP, nếu muốn chuyển thành Static vào mục Device chọn thiết bị cần cấu hình, tại mục Network chọn Static IP để chuyển mode IP tĩnh sau đó điền các thông tin cấu hình IP

Cấu hình SSID theo Vlan cho thiết bị

Vào Setting => Networks chọn Add a New Network.

Đặt tên Network mới

Vào mục Advance chọn Vlan ID theo Vlan của mạng LAN muốn chia cho Network này

Vào Advanced Feature chọn Add Bandwidth Profile để tạo băng thông

 Khai thông tin cho băng thông sau đó chọn Apply Changes để lưu thay đổi

  • Name: tên băng thông.
  • Limit download bandwidth: chọn tốc độ tải xuống tối đa.
  • Limit upload bandwidth: chọn tốc độ tải lên tối đa.

Vào Wifi để tạo thêm SSID mới

  • Name: Tên wifi muốn tạo.
  • Password: Mật khẩu wifi.

Vào mục Advance chọn băng thông và network đã tạo ở bước trên sau đó chọn Apply Change để lưu thay đổi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *