Hướng dẫn cấu hình đồng bộ dữ liệu từ Synology NAS lên Onedrive

Bài viết hướng dẫn cách cấu hình đồng bộ dữ liệu từ thiết bị Synology NAS lên hệ thống lưu trữ cloud Microsoft Onedrive

Hướng dẫn cấu hình

 • Đăng nhập vào thiết bị Synology NAS bằng tài khoản quản trị
 • Vào mục Package Center -> Nhấn vào mục All Packages -> Tìm ứng dụng Cloud Sync -> Nhấn Install

 • Nhấn Open để mở ứng dụng Cloud Sync
 • Chọn Microsoft OneDrive for Business hoặc Microsoft OneDrive tuỳ tài khoản của bạn -> Nhấn Next

 • Đăng nhập tài khoản OneDrive của bạn -> Nhấn Đăng nhập

 • Nhấn Chấp nhận để cấp quyền cho ứng dụng Cloud Sync tới OneDrive

 • Nhấn Agree để lưu lại

 • Ở mục Local path: Chọn thư mục mà bạn muốn đồng bộ trên NAS
 • Ở mục Remote path: Chọn nơi mà bạn muốn đồng bộ trên OneDrive
 • Ở mục Sync direction: Chọn Bidirectional nếu muốn đồng bộ cả 2 chiều, chọn Download remote changes only nếu chỉ muốn đồng bộ từ OneDrive xuống NAS, chọn Upload local changes only nếu chỉ muốn đồng bộ từ NAS lên OneDrive
 • Chọn Data encryption: Nếu muốn mã hoá các dữ liệu khi đồng bộ
 • Chọn Schedule settings: Để tạo lịch đồng bộ
 • Nhấn Next

 • Nhấn Enable schedule settings
 • Chọn xanh thời gian bạn muốn đồng bộ
 • Nhấn Apply

 • Kiểm tra lại các thông tin -> Nhấn Done

 • Nếu chưa tới thời gian đồng bộ thì task sẽ ở trạng thái Suspended

 • Nếu tới thời gian đồng bộ thì task sẽ ở trạng thái Syncing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *