Hướng dẫn cấu hình IP Phone AudioCodes

Bước 1: Đăng nhập vào điện thoại bằng giao diện quản lý trên Web

Bài viết này sử dụng IP Phone Audiocodes 405, các điện thoại khác cấu hình tương tự.

Sau khi bạn đã kết nối dây nguồn và dây mạng Ethernet, điện thoại sẽ tự động bắt đầu quá trình khởi động.

Để xác định IP bạn bấm vào: Menu => Status => 1. Network Status => IP Address.

Rồi đăng nhập web: vào trình duyệt web gõ địa chỉ IP đã được cấp ở trên.

Tài khoản Username và Password mặc định: admin/1234
Nhấn Sign in sẽ đăng nhập vào hệ thống để cấu hình.

Bước 2: Cấu Hình Tài Khoản SIP được cấp vào điện thoại IP

Chọn mục Quick Setup

Tại mục SIP Proxy and Registration bạn cấu hình như sau:

  • User SIP Proxy: Enable

  • Proxy IP Address or Host Name: IP của tổng đài
  • Proxy Port: 5060
  • Use SIP Proxy IP and Port for Registration: Enable

Tại mục Line Settings đăng ký số cho line 1.

  • Line 1 Active: chọn enable.
  • Line 1 User ID: nhập số extension.
  • Line 1 Authentication Password: nhập password của extension.

Click Submit.

Đăng ký thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *