Thiết bị Ribbon SBC 1000 Gateway

Thiết bị Ribbon SBC 1000 Gateway là giải pháp tiết kiệm giúp doanh nghiệp sử dụng thiết bị Ribbon SBC 1000 có chức năng voice gateway nhưng vẫn có thể mở rộng thành SBC trong tương lai.

Mã: SBC1000-Gateway Danh mục: Từ khóa: