Thiết bị Ribbon SBC 1000 Gateway

Thiết bị Ribbon SBC 1000 Gateway cung cấp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ một hệ thống thoại an toàn, đáng tin cậy để kết nối VoIP với đầy đủ nhà cung cấp dịch vụ SIP. SBC 1000 hỗ trợ kết nối bất kỳ giữa các thiết bị hoặc thiết bị đầu cuối FXS, FXO, BRI, PRI và SIP, cho phép nhanh chóng di chuyển sang các mạng dựa trên SIP trong khi vẫn giữ các tổng đài hoặc thiết bị tương tự hiện có.

  • Số lượng cuộc gọi được chuyển đổi TDM/FXx <-> SIP tối đa: 128.
  • Số lượng cuộc gọi đồng thời tối đa: 192
Mã: SBC1000-Gateway Danh mục: Từ khóa: