AudioCodes VoIP Gateway MediaPack MP-124

Thiết bị MP-124 Gateway là sản phẩm công nghệ tốt nhất, tiết kiệm chi phí, cung cấp tính năng thoại vượt trội để kết nối điện thoại cũ, máy fax và hệ thống tổng đài với mạng điện thoại dựa trên IP, cũng như để tích hợp với hệ thống tổng đài IP.

  • Analog Signaling: 24 ports, FXS loop-start
  • Network Interface: 10/100 BASE-T, RJ-45