AudioCodes VoIP Gateway MediaPack MP-112

Thiết bị MediaPack MP-112 là thiết bị analog VoIP gateways cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ và doanh nghiệp chất lượng thoại vượt trội để kết nối điện thoại cũ, máy fax và hệ thống tổng đài với mạng điện thoại IP và hệ thống tổng đài IP.

  • Analog Signaling: 2 ports, FXS loop-start
  • Network Interface: 10/100 BASE-T, RJ-45