Điện thoại IP Poly CCX 400

  • Màn hình cảm ứng LCD 5″.
  • 2 port gigabit Ethernet.
  • Âm thanh HD.
  • Android 9.
  • Bluetooth and Wi-Fi (optional via USB Dongle accessory).
  • 1x USB 2.0 (Type A).
  • RJ11 Headset Port.