Điện thoại VoIP Yealink SIP-T31

  • Âm thanh Yealink HD
  • Màn hình LCD đồ họa 2,3 inch 132×64 pixel có đèn nền
  • Bộ chuyển mạch Ethernet hai cổng 10 / 100M
  • Hỗ trợ codec Opus
  • Tối đa 2 tài khoản SIP
  • Hội nghị 5 chiều cục bộ
  • Hỗ trợ Tai nghe không dây EHS
  • Phần mềm hợp nhất
  • Hỗ trợ YDMP/ YMCS
  •  Đứng với 2 góc điều chỉnh