Điện thoại IP Poly CCX 500

  • Màn hình cảm ứng LCD.
  • Tính năng thoại HD.
  • Cổng USB 2.0.
  • Tai nghe RJ11 tích hợp Bluetooth và nút Microsoft Teams chuyên dụng