Tổng Đài Unify OpenScape Business X8

Tổng đài Unify OpenScape Business X8 là giải pháp truyền thông và cộng tác hợp nhất tất cả trong một. Nó được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu truyền thông có quy mô vừa và nhỏ, có một hoặc nhiều điểm giao dịch. Khả năng mở rộng của hệ thống lên tới 500 người dùng