Tổng Đài Unify OpenScape Business X5W

Tổng đài Openscape X5 là dòng sản phẩm trung bình trong họ sản phẩm Openscape Business được Unify cung cấp tại thị trường Việt Nam.

Unify Openscape Business X5 vừa có thể treo tường  hoặc gắn Rack 19”. Openscape X5 cho phép khách hàng có thể sử dụng vừa Analog, Digital và IP trên cùng một hệ thống.Openscape X5 đáp ứng tối đa yêu cầu về công nghệ và kỹ thuật của hiện tại và tương lai, dung lượng hệ thống phù hợp với mô hình các doanh nghiệp nhỏ như văn phòng đại diện, chi nhánh và phòng giao dịch các ngân hàng

Tổng đài Unify Openscape X5 phát triển trên nền tảng IP  (dung lượng  500 IP users) và hơn thế nữa còn tích hợp các ứng dụng UC, Openscape contact center, …