Điện thoại IP Poly VVX 250

  • Màn hình 2.8″.
  • Một cổng USB (phía sau).
  • Hai cổng Gigabit Ethernet.
  • Hỗ trợ tích hợp qua Ethernet (PoE).