Điện thoại IP Poly VVX 150

  • 2 line tín hiệu SIP.
  • 4 phím hỗ trợ chức năng.
  • Đầy đủ các phím: chuyển cuộc gọi, giữ cuộc gọi, chế độ tai nghe, tăng giảm âm lượng.
  • Âm thanh HD.