Điện thoại IP Poly VVX 350

  • Hai cổng USB (phía sau và bên cạnh).
  • Âm thanh HD.
  • Hai cổng Gigabit Ethernet.
  • Hỗ trợ tích hợp qua Ethernet (PoE).