Điện thoại IP Audiocodes 445HD

  • Tương thích với Microsoft Team và Zoom.
  • Màn hình màu LCD (480×272).
  • 6 phím lập trình.
  • 4 phím mềm.
  • 12 phím quay số nhanh và một màn hình hiển thị LCD (376 x 60).
  • Hỗ trợ GbE.
  • Hỗ trợ tai nghe USB.