Điện thoại IP Audiocodes 450HD

  • Tương thích với Microsoft Teams, Skype for Business.
  • 8 line, 8 cuộc gọi đồng thời.
  • Màn hình màu LCD (800 x 400).
  • Màn hình cảm ứng 8 phím lập trình.
  • Hỗ trợ GbE.
  • Hỗ trợ module mở rộng