Điện thoại IP Audiocodes 440HD

  • Tương thích với Microsoft Team và Zoom.
  • 6 line, 8 cuộc gọi đồng thời.
  • Màn hình LCD (256 X 128).
  • 6 phím lập trình.
  • 4 phím mềm.
  • 12 phím quay số nhanh có thể quan sát được trên màn hình LCD (376 X 60).
  • Hỗ trợ GbE.
  • Hỗ trợ tai nghe USB.