Điện thoại IP Audiocodes 430HD

  • Có khả năng tương thích với Microsoft Team và Zoom.
  • 6 line, 8 cuộc gọi đồng thời.
  • 6 phím lập trình.
  • 4 phím mềm.
  • 12 phím lập trình gọi nhanh có thể quan sát.
  • Hỗ trợ GbE.
  • Hỗ trợ tai nghe USB.