Thiết bị wifi Aruba 510 Series

• Tốc độ thực tế tối đa 2,69 Gbps (HE80 / HE20)
• WPA3 và bảo mật mở nâng cao
• Công nghệ tích hợp giúp giải quyết các vấn đề của khách hàng dính
cho các thiết bị Wi-Fi 6 và Wi-Fi 5
• OFDMA và MU-MIMO cho nhiều người dùng nâng cao
hiệu quả
• Hỗ trợ Bluetooth 5 và Zigbee sẵn sàng cho IoT

Mã: Aruba-510-series Danh mục: Từ khóa: