Điện thoại IP Audiocodes C448HD

  • Hỗ trợ Microsoft Team.
  • Màn hình cảm ứng (1280 X 720).
  • 8 phím lập trình.
  • Hỗ trợ GbE.
  • Hỗ trợ tai nghe USB