Yealink MCore Pro MS

  • CPU lõi tứ INTEL Core ™ i5
  • Bộ nhớ: 8GB (2 x 4GB)
  • Bộ nhớ: SSD 128GB
  • Giấy phép và hệ điều hành Windows 10 IoT Enterprise được tải sẵn
  • 1 cổng X MTouch (RJ-45)
  • 4 x Cổng USB 3.0 Loại A
  • 3 đầu ra HDMI
  • 1 x Cổng Gigabit Ethernet
  • Ứng dụng Microsoft Teams Rooms
  • Plugin điều khiển máy ảnh Yealink