Giải pháp hội nghị Logitech dành cho Google Meet

Giải pháp phòng Logitech cho Google Meet bao gồm mọi thứ bạn cần cho phòng hội nghị với một hoặc hai màn hình. Có sẵn trong nhỏ, vừa, và cấu hình lớn, các hệ thống được cấu hình sẵn này bao gồm Logitech conferencecam, Chromebox và gắn kết với cáp giữ và Bộ điều khiển cảm ứng Logitech Tap. Bộ giải pháp bao gồm:

  • 1 x Conference Camera.
  • Logitech Tap Touch Controller.
  • Logitech Strong USB 10m.
  • Chromebox Mount.
  • Google-Approved Chromebox.
  • Rally Mounting Kit ( được sử dụng đối với phòng vừa và lớn).
  • Rally Mic Pod Hub (được sử dụng đối với phòng lớn).