Thiết bị hội nghị truyền hình Logitech BBC950

Thiết bị hội nghị truyền hình Logitech BCC950 là thiết bị hội nghị truyền hình chuyên dụng để đặt tại bàn làm việc phù hợp cho các văn phòng cá nhân hoặc bàn làm việc tại nhà. Các nhóm nhỏ có thể thực hiện hội nghị truyền hình riêng ở bất cứ đâu và vào bất kỳ lúc nào