Giải pháp hội nghị Logitech dành cho Microsoft Teams

Logitech Room Solutions for Microsoft Team bao gồm mọi thứ bạn cần để xây dựng phòng hội nghị với một hoặc hai màn hình. Có sẵn trong nhỏ, vừa và cấu hình lớn, Logitech Room Solutions for Microsoft Team được cấu hình sẵn với một PC mini được Microsoft Team phê duyệt, một conferencecam Logitech với RightSense ™ các công nghệ, giá treo PC có khả năng giữ cáp và cảm ứng Logitech Tap bộ điều khiển. Bộ giải pháp bao gồm:

  • 1 x Conference Camera.
  • Logitech Tap Touch Controller.
  • Logitech Strong USB 10m.
  • PC Mount.
  • Zoom-Approved Mini PC.
  • Windows 10 IOT Enterprise.
  • Rally Mounting Kit (được sử dụng đối với phòng vừa và lớn).
  • Rally Mic Pod Hub (được sử dụng đối với phòng lớn).