Thiết bị hội nghị truyền hình Aver EVC350

  • Thiết bị hội nghị truyền hình đa điểm thuộc hệ thống hội nghị truyền hình qua IP
  • khả năng nâng cấp license mở rộng kết nối từ 4 điểm lên 6,8 hoặc 10 điểm
  • chia sẻ video và nội dung Full HD1080P
  • Camera PTZ với Zoom 18x
  • Cho phép ghi và phát lại các cuộc họp hội nghị truyền hình của bạn
  • Cho phép chú thích bằng EZDraw
  • kết nối bấtt cứ khi nào và bất cứ nơi đâu