License Zoom Phone

  • Quay số trực tiếp
  • Gọi trong nước không giới hạn ở hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ
  • Các tính năng nâng cao của điện thoại
  • Thực hiện và nhận cuộc gọi từ nhiều thiết bị hoặc ứng dụng
  • Tiện ích bổ sung tùy chọn: gọi điện không giới hạn đến 18 quốc gia/vùng lãnh thổ
Mã: LZP Danh mục: Từ khóa: