Camera UVC30-Room

  • Chất lượng hình ảnh tuyệt đẹp 4K, độ phân giải tối đa 60FPS
  • 3x digital zoom
  • Trường nhìn rộng 120°
  • Được chứng nhận bởi Microsoft & Zoom
  • Tự động nhận diện khuôn mặt và đóng khung
  • API để phân tích dữ liệu