Điện thoại IP Poly Edge E500 series

  • 12 phím hỗ trợ, màn hình 48 dòng/liên hệ, tính năng, danh bạ
  • Tích hợp Bluetooth® 5.0 cho di động và tính năng pairing cho tai nghe (E550)
  • Công nghệ Poly NoiseBlockAI và Poly Acoustic Fence loại bỏ nhiễu với âm thanh rõ và trong
  • Màn hình màu IPS LCD 5″