Điện thoại IP Grandstream GXP2170

  • 6 tài khoản SIP
  • 12 Line
  • 42 phím BLF
  • Hội nghị âm thanh 5 bên
  • Màn LCD màu 4,3 inch
  • Tích hợp Bluetooth
  • Hỗ trợ GXP2200EXT