Điện thoại IP Grandstream GXP2160

  • 6 tài khoản SIP
  • 6 Line
  • 24 phím BLF
  • Hội nghị âm thanh 5 bên
  • Màn LCD màu 4,3 inch
  • Tích hợp Bluetooth