Điện thoại IP Fanvil X210

  • Hỗ trợ 20 tài khoản SIP
  • Âm thanh giọng nói HD
  • Hỗ trợ EHS
  • 2 màn hình màu tích hợp
  • Màn hình màu Chính 4.3”, màn hình phụ 3.5”
  • Tích hợp sẵn Bluetooth kết nối tai nghe
  • 2 cổng mạng Gigabit Ethernet, hỗ trợ PoE