Unify, là công ty Atos có trụ sở chính tại Munich, Đức và có mặt tại hơn 100 quốc gia.  Công ty cung cấp thông tin liên lạc hợp nhất dành cho doanh nghiệp dựa trên phần mềm bao gồm thoại, cộng tác trên Web, hội nghị truyền hình và trung tâm liên lạc, sản phẩm và dịch vụ mạng.
Cho đến ngày 21 tháng 1 năm 2016 Unify là liên doanh giữa The Gores Group và Siemens. Được thông báo ban đầu vào ngày 29 tháng 7 năm 2008, liên doanh bắt đầu hoạt động vào ngày 1 tháng 10 năm 2013, với The Gores Group nắm giữ 51% cổ phần và 49% do Siemens AG nắm giữ.