Sophos Group plc là một công ty phần mềm an ninh máy tính và bảo mật phần cứng có trụ sở tại Anh. Sophos phát triển các sản phẩm cho điểm cuối giao tiếp, mã hóa, bảo mật mạng, bảo mật email, bảo mật di động. Sophos chủ yếu tập trung vào việc cung cấp phần mềm bảo mật cho các tổ chức.