Ribbon Communications US LLC là một công ty công nghệ sản xuất phần cứng, phần mềm, IP và các giải pháp mạng quang cho các nhà cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp và các lĩnh vực cơ sở hạ tầng quan trọng. Công ty được thành lập vào năm 2017, sau sự hợp nhất của Genband và Sonus Networks và có trụ sở chính tại Plano, Texas.