Ví lạnh Ledger Nano S Plus

2.190.000 

  • Lưu tới 100 loại coin và hơn 5.500 loại tài sản khác
  • Màn hình kích thước lớn hơn, hiển thị nội dung rõ ràng
  • Quản lý và gửi NFT trực tiếp ngay trên Ledger Live
  • Tương thích: Hệ điều hành Windows 8+, macOS 10.8+, Linux; không tương thích với Chromebook. Điện thoại hỗ trợ Android 7+ (cần thêm đầu chuyển OTG hoặc USB-C để kết nối). iOS chỉ hỗ trợ xem số dư tài khoản không giao dịch được.