Máy chiếu không dây WDC10 InstaShow

  • Cổng USB/HDM và đầu vào HDMI trên thiết bị hiển thị
  • Không cần cài đặt và chạy phần mềm
  • Bảo vệ an ninh WPA2 và AES 128-bit
  • Tiêu chuẩn CVSS 3.0 được kiểm thử theo ISO27001 & ISO17025